Obsah

Uznesenia

2016

uznesenie zastupiteľstva 2 2016

2-uznesenie.pdf

zápisnica 2 2016

2-zapisnica.pdf

uznesenie zastupiteľstva 3 2016

uznesenie-c.-3.pdf

zápisnica 3 2016

zapisnica č. 3.pdf

uznesenie zastupiteľstva 4 2016

uznesenie-4-2016.pdf

zápisnica 6 2016

zapisnica-12-2016.pdf

uznesenie zastupiteľstva 6 2016

uznesenie-6-2016.pdf

zápisnica 5 2016

zap-5-2016.pdf

uznesenie zastupiteľstva 5 2016

oz-5-2016.pdf

zápisnica 4 2016

zapisnica-4.pdf

2015

uznesenie zastupiteľstva 7 2015

oz-7-2015.pdf

uznesenie zastupiteľstva 8 2015

uznesenie-c.-8.pdf

uznesenie zastupiteľstva 1 2015

oz-uznesenianavrhyzapisnica.pdf

uznesenie zastupiteľstva 2 2015

oz-2-2015.pdf

uznesenie zastupiteľstva 3 2015

oz-3-2015.pdf

uznesenie zastupiteľstva 4 2015

oz-4.pdf

uznesenie zastupiteľstva 5 2015

1441204274oz-5-2015.pdf

uznesenie zastupiteľstva 6 2015

oz-6-20153.pdf

2014

uznesenie zastupiteľstva 1 2014

oz-uzn.2014-1.pdf

uznesenie zastupiteľstva 2 2014

oz-22014.pdf

Stránka